Castellano

Escola Universitària d'Infermeria del Mar

CERCADOR
Ets a:

Informació sobre el Grau

Denominació de l'estudi:                          Grau en Infermeria 

Títol en superar l'estudi:                          Graduat/graduada en Infermeria per la UPF 

Branca:                                                      Ciències de la Salut 

Durada:                                                     Quatre cursos acadèmics

Crèdits ECTS:                                            240  

                                          Formació bàsica: 60 crèdits ECTS

                                          Crèdits obligatoris: 70 crèdits ECTS

                                          Crèdits optatius: 20 crèdits ECTS

                                          Pràctiques externes: 80 crèdits ECTS

                                          Treball de fi de Grau: 10 crèdits ECTS

Idiomes:                                                   català i castellà (depenent de l'assignatura)

Places:                                                      85

Impartit a:                                                Escola Superior d'Infermeria del Mar

Codi de preinscripció:                              41.021
Perfil d'ingrés

Els futurs estudiants de Grau en Infermeria han de ser capaços d'establir relacions interpersonals de manera contínua amb l'individu, la família i la comunitat. S'ha de valorar també que posseeixin habilitats de comunicació, mentre que la comunicació es configura com un instrument en l'exercici professional. Així mateix, s'ha de tenir la disposició per treballar en equip com a eina fonamental per a la relació amb els diferents professionals que configuren l'equip de salut que ha de donar resposta a les necessitats de la persona, família i comunitat.
 

El futur estudiant ha de tenir curiositat per apropar-se a dominis desconeguts i indagar en ells com a base per l’elaboració de cures infermeres de qualitat. Com a professió de salut, l'estudiant de Grau en Infermeria ha de disposar de valors i actituds de servei a persones, famílies i comunitat. De la mateixa manera s'espera d'ells un marcat interès per a l'estudi permanent.
 

Finalment, el futur estudiant de Grau en Infermeria ha de manifestar una actitud humanista pel que fa als valors de l'ésser humà i de la societat que ha d’atendre, ja des de l'inici de la seva formació, considerant que la persona és un ésser únic, singular i irrepetible.
 
Sortides professionals

Els estudis de Grau en Infermeria preparen els seus graduats per tal de desenvolupar la seva activitat professional en diferents camps de l’àmbit de la salut, oferint així un ampli ventall de possibilitats d’inserció en el món laboral.

Les competències adquirides capaciten al graduat per poder donar resposta a les necessitats de salut de la societat. Proporcionant cures a les persones de totes les edats ja estiguin sanes o malaltes en els diferents contextos de cures.


  • Àmbit sanitari: la infermera o infermer pot exercir a l’Atenció Primària, a l’Atenció Hospitalària i a l’Atenció Sociosanitària. Serveis de prevenció de riscos laborals. Emergències sanitàries i transport sanitari.

  • Àmbit docent: Pot exercir la docència en la titulació universitària de Grau en Infermeria. En cicles formatius de Graus. En formació continuada de professionals. En centres de formador de formadors. Educació sanitària a pacients i malalts.

  • Àmbit de la recerca i innovació: Participació en grups d’investigació. Tesis doctorals. Societat científiques d’Infermeria. 

  • Àmbit de gestió: els professionals, amb experiència i formació específica, poden ocupar càrrecs de gestió en els diferents àmbits on es desenvolupi el treball d’Infermeria. Centres d’Atenció Primària, hospitals, universitats, conselleries, ajuntaments, etc.

© Escola Superior d'Infermeria del Mar 2009 - 2018 | Nota legal | Accessibilitat