Castellano

Escola Universitària d'Infermeria del Mar

CERCADOR
Ets a:
Portada >Agenda

Agenda

29/3/2012

Convocatòria 2012 d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats

Secretaria ESIM

Per aquesta via poden accedir als estudis de Grau de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que sol·licitin un canvi d'Universitat o un canvi d'estudis universitaris oficials espanyols, així com la dels estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació del títol a Espanya i compleixin amb els requisits previstos a l'article 8.3. de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau (aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 modificada per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011).

Documentació per la sol·licitud d'admissió

L'entrega de documentació i el pagament es realitzaràn a l'Escola Superior d'Infermeria del Mar.

-sol·licitud per al col·lectiu amb un mínim de 30 crèdits reconeguts
-sol·licitud per al col·lectiu amb un mínim de 100 crèdits reconeguts

  • Original i fotocòpia del DNI o passaport
  • Original i fotocòpia de la documentació acreditativa que va donar accés a la universitat
  • Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits, la qualificació obtinguda en els estudis d'origen i la mitjana de l'expedient. Per als estudis de grau ha d'aparèixer la matèria a la qual pertanyen les assignatures cursades com a formació bàsica (1)
  • Fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent (1)
  • Document d'acreditació dels requisits d'admissió, si s'han cursat els estudis d'origen a l'estranger. Aquest document és imprescindible per verificar el compliment de requisits de la normativa d'admissió per a expedients que pertanyen a sistemes educatius estrangers. 
    Document en espanyolDocument en anglès

Terminis i lloc de presentació

A l'Escola Superior d'Infermeria del Mar els terminis i lloc de presentació de la documentació són els següents:


Termini de presentació de la documentació: del 10 al 20 d'abril de 2012.


Lloc de presentació: Secretaria de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar

                               C/Dr. Aiguader 80, 3ª planta , 08003 Barcelona


En el moment de presentació de la documentació us lliurarem la sol·licitud que caldrà que ompliu.

Calendari resum del procés d'admissió i matrícula als estudis

Sol·licitud d'admissió

De l'10 al 20 d'abril del 2012

Publicació resultats fase 1

15 de maig del 2012

Sol·licitud de reconeixement i transferència

Del 29 de maig al 5 de juny del 2012

Publicació resultats fase 2 i resolució d'admissió

22 de juny del 2012

Pagament de reserva de plaça

Del 25 al 29 de juny

Matrícula

Consulta de dates al web de matrícula

© Escola Superior d'Infermeria del Mar 2009 - 2018 | Nota legal | Accessibilitat